About us

รู้จักกันก่อนนะ
 
Wealth Por Piang เวลธ์-พอเพียงเกิดจากการรวมตัวของสองผู้มีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่มีบุคลิกแตกต่างกัน แต่ทั้งสองต่างมีความเหมือนกันในเจตนารมณ์ที่ปรารถนาจะให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ในเรื่องการวางแผนการเงิน เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต จากการเข้าถึงองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล จากความเข้าใจในการทำงานของอัตราดอกเบี้ยทบต้นและระยะเวลา และ จากการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบในแต่ละช่วงวัยของชีวิต 
 
เพราะจากประสบการณ์ของเรา พบว่าคนไทยอีกจำนวนไม่น้อย ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทำให้ไม่พร้อมที่จะรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางการเงินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตที่หลายๆภาคส่วนต่างให้ความสนใจและกระตือรือล้นในการแก้ปัญหา หรือไม่พร้อมที่จะรับมือแม้กระทั่งภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม แต่กลับพบเจออยู่ทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
Wealth Por Piang เวลธ์-พอเพียง : จึงก่อตั้งขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะเป็นหนึ่งแรงผลักดันและช่วยเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับคนทุกวัย ผ่านช่องทางการจัดสัมมนา การจัดอบรม ให้กับหน่วยงานที่สนใจในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคลลให้แก่พนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ในขอบเขตการวางแผนการเงินที่เกี่ยวข้องกับช่วงชีวิตในแต่ละวัยของตนเองและครอบครัว อย่างเหมาะสมและพอดีกับเป้าหมายของแต่ละคน 
 
ทั้งนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้ามุ่งเน้นหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง เช่นการลงทุนในสินทรัพย์ใดมากเป็นพิเศษ แต่จะมุ่งเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและเหมาะสมกับลูกค้าท่านนั้นๆ เพื่อซ่อมแซมรอยรั่วทางการเงิน และสร้างความมั่งคั่งที่ไม่เกินกว่าความเป็นเหตุเป็นผลที่ลูกค้าเข้าถึงได้ ตามแนวคิด "มั่งคั่ง" อย่างพอเพียง และเพียงพอ
โดยผ่าน พาร์ทเนอร์ ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Fintech Startup ผู้ให้บริการFundmart บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และทีมงานนักวางแผนการเงินอิสระอื่นๆ
 
ซึ่งท่านจะได้รับความอุ่นใจจากการให้บริการโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินมากมาย ผ่านการรับรองการเป็นผู้แนะนำการลงทุน (IC-Investment Consultant) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ คุณวุฒิผู้ให้บริการทางด้านการวางแผนการเงิน (FChFP-Fellow Chartered Financial Practitioner) จาก Asia Pasific Financial Services Association(APFinSA) และ European Financial Planning Association(EFPA) ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน ตามเจตนารมณ์ของเรา
 
         เพราะเราเชื่อว่า ความพอดีทางด้านการเงินของแต่ละคน ไม่เท่ากัน


 

With enough money, anything is possible.


Powered by MakeWebEasy.com