เพราะนิยามของ "ความพอดี"
ทางด้านการเงินของแต่ละคน
ล้วนแตกต่างกัน
 ให้เราช่วย
 เพื่อเตรียมการวางแผนการเงิน
ให้เหมาะสมกับ "ความพอดี" ของคุณ


มั่งคั่ง

เพราะเงิน ไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ปฏิเสธไม่ได้
ว่าเป็นสิ่งจำเป็น
เราจึงอยากให้ทุกคนมีความมั่งคั่ง
โดยเริ่มต้นจากการจัดการ "การเงิน"
พอเพียง

แต่ เราไม่สนับสนุนการแสวงหาความมั่งคั่ง
 โดยมุ่งหวังกำไรอย่างไม่มีเหตุผล
เกินกว่าความเข้าใจ
และเกินกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้
เพียงพอ
 
ทั้งนี้
ความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นนั้น
ต้องมีให้เพียงพอกับเป้าหมายในอนาคต
ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน 
 
Powered by MakeWebEasy.com